Wodniak powrózka nasiennego (funiculocoele) jest nagromadzeniem się płynu w osłonkach powrózka nasiennego. Wrodzony wodniak powrózka, podobnie jak wodniak jądra, zwykle nie zagraża czynności jądra u chłopca i najczęściej jest zmianą wyłącznie o znaczeniu kosmetycznym. Wodniaki zwykle ulegają samoistnemu wchłonięciu do końca drugiego lub trzeciego roku życia. Jeżeli stwierdza się ich obecność po tym okresie, należy rozważyć wskazania do leczenia operacyjnego.