Porady on-lineScyntygrafia i moczowód
Kasia zapytał 4 lata temu

Panie doktorze proszę o interpretacje.  Otrzymałam wyniki 4miesiecznej córki a termin u lekarza odległy.
  Renoscyntygrafia (46 MBq 99mTe DTPA)
Badanie wykonano po nawodnieniu pacjenta.
w badaniu scyntygraficznym uwidoczniono obie nerki, wieksza nerka lewa, na poczatku badania widoczna jedynie fragmentarycznie.
Udzial nerki lewej w perfuzji -58%
Udzial nerki prawej w perfuzi 42%
Udzial nerki lewej w oczyszczaniu/ekstrakcji 62% Udziai nerki prawej w oczyszczaniu ekstrakcji -38% Po korekcji wzgledem wielkosci czyli w przeliczeniu na jednostke powierzchni
udział nerki lewej w oczyszczaniu 42%
Udział nerki prawej w oczyszczaniu 58%
Dla nerki lewej i prawej krzywa renograficzna-kumulacyjna
 w trakcie trwania badania widoczny jest poszerzony i krety moczowod lewy
W 15 minucie zostal podany furosemid dożylnie : Dla nerki lewej TI/2 ekstrapolowany 30’
Dla nerki prawej T1/2 ekstrapolowany -2’
R. Scyntygraficzne :
 Dla nerki lewej obraz jak w uropatii zaporowej ( spadek radioaktywności po podaniu furosemidu jest.  bardzo powolny 25′)
Dla nerki prawej poszerzenie ukladu zbiorczego nie będące  wynikiem uropatii zaporowej 
 

1 odpowiedzi
drsmigielski Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam,
Wynik wskazuje na zwężenie w połączeniu moczowodowo-pęcherzowym co doprowadziło do wodonercza i poszerzenia moczowodu lewego.
Z poważaniem,
Mieczysław Śmigielski